MCT控卡燃燃粉包装设计


前道文化

项目名称:MCT控卡燃燃粉包装设计

创意说明:简约的设计符合产品属性,材质为银卡,更加吸引受众目光。

                 用绿色光圈,代表产品的安全属性。特殊的字体设计,增加

                 产品的识别性。

创意支持:策略总监、插画师、设计师、文案

原创设计:西安前道品牌策划有限公司


^